Augusto Assíaun liberal polo mundo

  1. Xosé Ramón Pousa Estévez
Buch:
Xornalistas con opinión II: 20 biografías
  1. Rosa Aneiros Díaz (ed. lit.)
  2. Xosé López García (ed. lit.)
  3. Víctor F. Freixanes (ed. lit.)

Verlag: Galaxia ; Consello da Cultura Galega

ISBN: 978-84-9865-338-0

Datum der Publikation: 2010

Seiten: 251-273

Art: Buch-Kapitel