Augusto Assíaun liberal polo mundo

  1. Xosé Ramón Pousa Estévez
Libro:
Xornalistas con opinión II: 20 biografías
  1. Rosa Aneiros Díaz (ed. lit.)
  2. Xosé López García (ed. lit.)
  3. Víctor F. Freixanes (ed. lit.)

Editorial: Galaxia ; Consello da Cultura Galega

ISBN: 978-84-9865-338-0

Ano de publicación: 2010

Páxinas: 251-273

Tipo: Capítulo de libro