Gran Diccionario Xerais da Lingua

  1. Carme Hermida Gulías
  2. Primitivo Iglesias Sierra
  3. Xosé María Carballeira Anllo coord.
  4. María do Carme Ares Vázquez
  5. Xosé María Lema Suárez
  6. Rosa López Fernández

Editorial: Edicións Xerais

ISBN: 84-8302-590-6

Ano de publicación: 2000

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 8 (08-06-2023)