Gran Diccionario Xerais da Lingua

  1. Carme Hermida Gulías
  2. Primitivo Iglesias Sierra
  3. Xosé María Carballeira Anllo coord.
  4. María do Carme Ares Vázquez
  5. Xosé María Lema Suárez
  6. Rosa López Fernández

Publisher: Edicións Xerais

ISBN: 84-8302-590-6

Year of publication: 2000

Type: Book

Metrics

Cited by

  • Dialnet Metrics Cited by: 8 (24-02-2023)