Gran Diccionario Xerais da Lingua

  1. Carme Hermida Gulías
  2. Primitivo Iglesias Sierra
  3. Xosé María Carballeira Anllo coord.
  4. María do Carme Ares Vázquez
  5. Xosé María Lema Suárez
  6. Rosa López Fernández

Verlag: Edicións Xerais

ISBN: 84-8302-590-6

Datum der Publikation: 2000

Art: Buch

Indikatoren

Zitate erhalten

  • Zitate in Dialnet Metriken: 8 (24-02-2023)