Dicionario Xerais da Lingua (2004)

  1. Xosé María Carballeira Anllo
  2. María do Carme Ares Vázquez
  3. Carme Hermida Gulías
  4. Primitivo Iglesias Sierra
  5. Xosé María Lema Suárez
  6. Rosa López Fernández

Publisher: Edicións Xerais

ISBN: 84-9782-265-X

Year of publication: 2005

Type: Book

Metrics

Cited by

  • Dialnet Metrics Cited by: 6 (24-02-2023)