Dicionario Xerais da Lingua (2004)

  1. Xosé María Carballeira Anllo
  2. María do Carme Ares Vázquez
  3. Carme Hermida Gulías
  4. Primitivo Iglesias Sierra
  5. Xosé María Lema Suárez
  6. Rosa López Fernández

Verlag: Edicións Xerais

ISBN: 84-9782-265-X

Datum der Publikation: 2005

Art: Buch

Indikatoren

Zitate erhalten

  • Zitate in Dialnet Metriken: 6 (29-03-2023)