Dicionario Xerais da Lingua (2004)

  1. Carballeira Anllo, Xosé María
  2. Ares Vázquez, María do Carme
  3. Hermida Gulías, Carme
  4. Iglesias Sierra, Primitivo
  5. Lema Suárez, Xosé María
  6. López Fernández, Rosa

Verlag: Edicións Xerais

ISBN: 84-9782-265-X 978-84-9782-265-7

Datum der Publikation: 2005

Art: Buch

Indikatoren

Zitate erhalten

  • Zitate in Dialnet Metriken: 6 (25-02-2024)