Dicionario Xerais da Lingua (2004)

  1. Xosé María Carballeira Anllo
  2. María do Carme Ares Vázquez
  3. Carme Hermida Gulías
  4. Primitivo Iglesias Sierra
  5. Xosé María Lema Suárez
  6. Rosa López Fernández

Editorial: Edicións Xerais

ISBN: 84-9782-265-X

Ano de publicación: 2005

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 6 (29-03-2023)