El concepte de globalització i el canvi institucional de la comunicació pública

  1. Outeiriño Gallego, Xosé Manuel
Dirixida por:
  1. Fèlix Balanzó i Guerendiain Director

Universidade de defensa: Universitat Autònoma de Barcelona

Fecha de defensa: 08 de xuño de 2007

Tribunal:
  1. Emili Prado Presidente/a
  2. Enric Marín Otto Secretario/a
  3. Xosé Manuel Beiras Torrado Vogal
  4. Margarita Ledo Andión Vogal
  5. Robert Tomàs i Calvo Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 137701 DIALNET

Resumo

El concepte de globalització, central a les aportacions dels estudis socials dels anys noranta, va ser també un concepte operatiu, és a dir, vegue però efectiu a lhora de canviar els reglaments i legislacions de la comunicació pública