El concepte de globalització i el canvi institucional de la comunicació pública

  1. Manuel Outeiriño
Supervised by:
  1. Fèlix Balanzó i Guerendiain Director

Defence university: Universitat Autònoma de Barcelona

Year of defence: 2007

Committee:
  1. Emili Prado Chair
  2. Enric Marín Otto Secretary
  3. Xosé Manuel Beiras Torrado Committee member
  4. Margarita Ledo Andión Committee member
  5. Robert Tomàs i Calvo Committee member

Type: Thesis

Teseo: 137701 DIALNET

Abstract

El concepte de globalització, central a les aportacions dels estudis socials dels anys noranta, va ser també un concepte operatiu, és a dir, vegue però efectiu a lhora de canviar els reglaments i legislacions de la comunicació pública