El concepte de globalització i el canvi institucional de la comunicació pública

  1. Manuel Outeiriño
Dirigida por:
  1. Fèlix Balanzó i Guerendiain Director/a

Universidad de defensa: Universitat Autònoma de Barcelona

Año de defensa: 2007

Tribunal:
  1. Emili Prado Presidente/a
  2. Enric Marín Otto Secretario/a
  3. Xosé Manuel Beiras Torrado Vocal
  4. Margarita Ledo Andión Vocal
  5. Robert Tomàs i Calvo Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 137701 DIALNET

Resumen

El concepte de globalització, central a les aportacions dels estudis socials dels anys noranta, va ser també un concepte operatiu, és a dir, vegue però efectiu a lhora de canviar els reglaments i legislacions de la comunicació pública