Os cibermedios nos dispositivos móbilesanálise estrutural, formal e interpretativa das características que definen o produto informativo no novo soporte en catorce cabeceiras de referencia

  1. Alba Silva Rodríguez
Dirixida por:
  1. Xosé López García Director
  2. Manuel Gago Mariño Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2014

Tribunal:
  1. Rosario de Mateo Pérez Presidente/a
  2. Xosé Pereira Fariña Secretario
  3. José Rúas Araújo Vogal
  4. Francisco Campos Freire Vogal
  5. Carmen Costa Sánchez Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Ciencias da Comunicación

Tipo: Tese

Resumo

O título escollido para esta tese de doutoramento é “Os cibermedios nos dispositivos móbiles. Análise estrutural, formal e interpretativa das características que definen o produto informativo no novo soporte en catorce cabeceiras de referencia”. Propoñémonos estudar as webs móbiles e as apps móbiles de catorce xornais europeos e un máis dos Estados Unidos. Para levar a cabo este traballo de investigación establecemos unha comparativa entre a web e a app móbil de cada un dos medios estudados. Cremos preciso focalizar en tres perspectivas que exerceron unha gran influenza nos estudos das teorías da comunicación nos últimos anos –funcionalista e interpretativa- cunha formulación actual e coas achegas da perspectiva crítica, asociada principalmente ás contribucións feitas arredor do papel dos medios na sociedade.