Os cibermedios nos dispositivos móbilesanálise estrutural, formal e interpretativa das características que definen o produto informativo no novo soporte en catorce cabeceiras de referencia

  1. Alba Silva Rodríguez
unter der Leitung von:
  1. Xosé López García Doktorvater
  2. Manuel Gago Mariño Doktorvater/Doktormutter

Universität der Verteidigung: Universidade de Santiago de Compostela

Jahr der Verteidigung: 2014

Gericht:
  1. Rosario de Mateo Pérez Präsident/in
  2. Xosé Pereira Fariña Sekretär
  3. José Rúas Araújo Vocal
  4. Francisco Campos Freire Vocal
  5. Carmen Costa Sánchez Vocal
Fachbereiche:
  1. Departamento de Ciencias da Comunicación

Art: Dissertation

Zusammenfassung

O título escollido para esta tese de doutoramento é “Os cibermedios nos dispositivos móbiles. Análise estrutural, formal e interpretativa das características que definen o produto informativo no novo soporte en catorce cabeceiras de referencia”. Propoñémonos estudar as webs móbiles e as apps móbiles de catorce xornais europeos e un máis dos Estados Unidos. Para levar a cabo este traballo de investigación establecemos unha comparativa entre a web e a app móbil de cada un dos medios estudados. Cremos preciso focalizar en tres perspectivas que exerceron unha gran influenza nos estudos das teorías da comunicación nos últimos anos –funcionalista e interpretativa- cunha formulación actual e coas achegas da perspectiva crítica, asociada principalmente ás contribucións feitas arredor do papel dos medios na sociedade.