Problemas metodolóxicos referidos ao computo económico dos fluxos de materiais, enerxía e auga na industriaunha aplicación da súa contabilizazón à indústria manufactureira galega, 1992

  1. DOLDAN GARCIA XOAN RAMON
Dirixida por:
  1. María do Carme García Negro Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 1999

Tribunal:
  1. Xosé Manuel Beiras Torrado Presidente/a
  2. Xavier Vence Deza Secretario
  3. Abel López Rodríguez Vogal
  4. José Manuel Naredo Vogal
  5. Vicent Alcántara Escolano Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 75359 DIALNET

Resumo

Ilegible.