Problemas metodolóxicos referidos ao computo económico dos fluxos de materiais, enerxía e auga na industriaunha aplicación da súa contabilizazón à indústria manufactureira galega, 1992

  1. DOLDAN GARCIA XOAN RAMON
unter der Leitung von:
  1. María do Carme García Negro Doktormutter

Universität der Verteidigung: Universidade de Santiago de Compostela

Jahr der Verteidigung: 1999

Gericht:
  1. Xosé Manuel Beiras Torrado Präsident/in
  2. Xavier Vence Deza Sekretär
  3. Abel López Rodríguez Vocal
  4. José Manuel Naredo Vocal
  5. Vicent Alcántara Escolano Vocal

Art: Dissertation

Teseo: 75359 DIALNET

Zusammenfassung

Ilegible.