Problemas metodolóxicos referidos ao computo económico dos fluxos de materiais, enerxía e auga na industriaunha aplicación da súa contabilizazón à indústria manufactureira galega, 1992

  1. Xoán Ramón Doldán Garcia
Supervised by:
  1. María do Carme García Negro Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Year of defence: 1999

Committee:
  1. Xosé Manuel Beiras Torrado Chair
  2. Xavier Vence Deza Secretary
  3. Abel López Rodríguez Committee member
  4. José Manuel Naredo Committee member
  5. Vicent Alcántara Escolano Committee member
Department:
  1. Department of Applied Economics

Type: Thesis

Teseo: 75359 DIALNET

Abstract

Ilegible.