Publikationen, an denen er mitarbeitet CARLOS SEBASTIAN VILLASANTE LARRAMENDI (13)

2009

 1. Análise das descargas do vertido do Prestige: estudo metodolóxico e primeira valoración

  Evaluación económica de las catástrofes marítimas (Netbiblo), pp. 139-168

 2. Estimating the economic impact of the Prestige oil spill on the Death Coast (NW Spain) fisheries

  Marine Policy, Vol. 33, Núm. 1, pp. 8-23

 3. Gestión integrada de zonas costeras

  AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación

 4. La ordenación pesquera y la gestión sostenible del litoral en Galicia

  Estudios sobre la ordenación, planificación y gestión del litoral: hacia un modelo integrado y sostenible (A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2009), pp. 389-406

2008

 1. A pegada ecolóxica corporativa: concepto e aplicación a dúas empresas pesqueiras de Galicia

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 17, Núm. 2, pp. 149-176

 2. As políticas públicas no desenvolvemento da miticultura en Galicia: o papel da Unión Europea

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 17, Núm. 1, pp. 29-52

 3. Magnitude e implicacións da política común de pesca sobre o metabolismo dos recursos mariños: aplicación de indicadores de sustentabilidade ao sector pesqueiro europeo

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 17, Núm. 1, pp. 53-82

 4. Os efectos do afundimento do Prestige: valoración económica dos danos na pesca galega

  A Nosa Terra

 5. Primeira aproximación aos danos sufridos polos recursos pesqueiros comercializables na ría de Vigo despois do vertido do " Prestige "

  X Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas e I Foro Iberoamericano dos Recursos Mariños e da Acuicultura: Normativa europea na calidade das augas para o marisqueo en Galicia

 6. Sobre a valoración económica dos efectos do vertido do " Prestige "na pesca comercial na Costa da Morte

  X Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas e I Foro Iberoamericano dos Recursos Mariños e da Acuicultura: Normativa europea na calidade das augas para o marisqueo en Galicia

2007

 1. El papel de las administraciones públicas en el desarrollo de los cultivos de mejillón en Galicia

  Competitividad, cohesión y desarrollo regional sostenible: XXXIII Reunión de Estudios Regionales, León 15 y 16 de noviembre de 2007

2006

 1. A Sustentabilidade das pesqueiras: fundamentos teóricos e análise dentro do marco da política pesqueira comunitaria

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 15, Núm. 1, pp. 9-34

 2. A sustentabilidade dende a perspectiva da pegada ecolóxica: unha aproximación á pegada enerxética de Galicia

  Documentos de Traballo. Economía aplicada