45 Investigadores/as

Filtrar por:
ALEJANDRO
ALONSO NOGUEIRA
Filoloxías Galega e Portuguesa
ROSARIO
ALVAREZ BLANCO
Filoloxías Galega e Portuguesa
MARIA
ALVAREZ DE LA GRANJA
Filoloxías Galega e Portuguesa
MARINA
ARBOR ALDEA
Filoloxía Románica
MARIA DEL CARMEN
ARES VAZQUEZ
Filoloxías Galega e Portuguesa
CARMEN
BLANCO GARCIA
Filoloxías Galega e Portuguesa
ANA ISABEL
BOULLON AGRELO
Filoloxías Galega e Portuguesa
MARIA MERCEDES
BREA LOPEZ
Filoloxía Románica
FRANCISCO A.
CIDRAS ESCANEO
Filoloxías Galega e Portuguesa
MARIA ESTHER
CORRAL DIAZ
Filoloxía Románica
JULIO
DIEGUEZ GONZALEZ
Filoloxías Galega e Portuguesa
FRANCISCO XOSE
DUBERT GARCIA
Filoloxías Galega e Portuguesa
ELIAS JOSE
FEIJO TORRES
Filoloxías Galega e Portuguesa
FRANCISCO
FERNANDEZ REI
Filoloxía Románica
ELISA
FERNANDEZ REY
Filoloxías Galega e Portuguesa
ELVIRA
FIDALGO FRANCISCO
Filoloxía Románica
JOSE LUIS
FORNEIRO PEREZ
Filoloxías Galega e Portuguesa
PABLO
GARCIA MARTINEZ
Filoloxías Galega e Portuguesa
MANUEL
GONZALEZ GONZALEZ
Filoloxía Románica
DEBORA
GONZALEZ MARTINEZ
Filoloxía Románica
ERNESTO XOSE
GONZALEZ SEOANE
Filoloxías Galega e Portuguesa
SANTIAGO
GUTIERREZ GARCIA
Filoloxía Románica
MARIA DO CARME
HERMIDA GULIAS
Filoloxías Galega e Portuguesa
MARIA SOL
LOPEZ MARTINEZ
Filoloxías Galega e Portuguesa
MARIA PILAR
LORENZO GRADIN
Filoloxía Románica
MARTA
MARIÑO MEXUTO
Filoloxía Románica
RAMON
MARIÑO PAZ
Filoloxías Galega e Portuguesa
VITOR
MIGUEZ REGO
Filoloxías Galega e Portuguesa
XOSE HENRIQUE
MONTEAGUDO ROMERO
Filoloxías Galega e Portuguesa
MARIA ISABEL
MORAN CABANAS
Filoloxías Galega e Portuguesa
EDUARDO MIGUEL
MOSCOSO MATO
Filoloxías Galega e Portuguesa
MANUEL
NEGRI
Filoloxía Románica
MARIA XESUS
NOGUEIRA PEREIRA
Filoloxías Galega e Portuguesa
JOSE CARLOS
QUIROGA DIAZ
Filoloxías Galega e Portuguesa
XOSE LUIS
REGUEIRA FERNANDEZ
Filoloxías Galega e Portuguesa
MARIA FELISA
RODRIGUEZ PRADO
Filoloxías Galega e Portuguesa
JOSE MANUEL ANTONIO
SALGADO RODRIGUEZ
Filoloxías Galega e Portuguesa
Ma DO CARME
SILVA DOMINGUEZ
Filoloxías Galega e Portuguesa
XULIO CESAR
SOUSA FERNANDEZ
Filoloxías Galega e Portuguesa
JOSE ANTONIO
SOUTO CABO
Filoloxías Galega e Portuguesa
FRANCISCO JAVIER
VARELA BARREIRO
Filoloxías Galega e Portuguesa
DOLORES
VILAVEDRA FERNANDEZ
Filoloxías Galega e Portuguesa
Ma DEL CARMEN
VILLARINO PARDO
Filoloxías Galega e Portuguesa

8 Ex-investigadores/as