Departamento: Departamento de Filoloxía Galega

Facultade: Facultade de Filoloxía

Área: Filoloxías Galega e Portuguesa

Grupo de investigación: Estudos dos sistemas culturais galego, luso, brasileiro e africanos de lingua portuguesa