Consolidación e estruturación 2018 GRC GI-1956 Epidemioloxía, Saúde Pública e Avaliación de Servicios de Saúde (ESPASS)

Duración do 01 de xaneiro de 2019 ao 31 de decembro de 2021

Investigadores/as