Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1657 Historia agraria e política do mundo rural. Séculos XIX e XX (HISTAGRA)

Duración do 01 de xaneiro de 2017 ao 31 de decembro de 2020

Investigadores/as