Homología, homotopía e invariantes categóricos en grupos y álgebras no asociativas. EXCELENCIA 2016

Duración do 30 de decembro de 2016 ao 29 de xuño de 2021 (53 meses)

Investigadores/as