Arquitecturas metalosupramoleculares autoensambladas: estudio da súa actividade catalítica.

Duración do 10 de agosto de 2010 ao 30 de setembro de 2013 (37 meses)

Investigadores/as