Arquitecturas metalosupramoleculares autoensambladas: estudio da súa actividade catalítica.

Duration: from 10 August 2010 to 30 September 2013 (37 meses)

Researchers