Mobilización política e conflitividade social nn contexto de grandes cambios: a Galicia rural durante o tardofranquismo e a transición (1960 - 1982).

Duración do 10 de agosto de 2010 ao 30 de setembro de 2013 (37 meses)

Investigadores/as