A calidade dos servizos sociais vista polos usuarios inmigrantes e os equipos profesionais: avaliación e consecuencias socio-educativas.

Duración do 10 de agosto de 2010 ao 30 de setembro de 2013 (37 meses)

Investigadores/as