Consolidación e estruturación das unidades de investigación do sistema galego de I+D+I. Grupos de investigación

Duration: from 01 January 2009 to 11 December 2009 (11 meses)

Researchers