Consolidación e estruturación das unidades de investigación do sistema galego de I+D+I. Grupos de invest igación

Duración del 01 de enero de 2009 al 11 de diciembre de 2009 (11 meses)

Investigadores/as