Consolidación e estruturación das unidades de investigación dos sistema galego de I+D+I. Grupos de investigación.

Duración do 01 de xaneiro de 2009 ao 11 de decembro de 2009

Investigadores/as