Iniciación á Modelización Matemática de Fenómenos Reais

Duración do 21 de abril de 2008 ao 31 de xullo de 2008

Investigadores/as