Proxectos de innovación educativa mediados por TIC: deseño, análise e avaliación de contornos de ensino e aprendizaxe

Duration: from 31 October 2006 to 31 October 2009 (36 meses)

Researchers