Cancioneiros galego-portugueses: edición crítica e estudo ( en formato impreso e electrónico) de varios corpora. (equipo da USC: cancioneiro de cabaleiros) (equipo de UDC: segundo cancioneiro aristocrático)

Duración del 31 de octubre de 2006 al 31 de octubre de 2009

Investigadores/as