Estudo das necesidades de aloxamento turístico nas cidades e vilas históricas de Galicia: caracterización e análise prospectiva

Duration: from 31 October 2006 to 31 October 2008 (24 meses)

Researchers