Estudo das necesidades de aloxamento turístico nas cidades e vilas históricas de Galicia: caracterización e análise prospectiva

Duración do 31 de outubro de 2006 ao 31 de outubro de 2008 (24 meses)

Investigadores/as