Elaboración de sistemas ópticos integrados formados por cristais fotónicos mediante técnicas de 'Direct-Write Assembly' e autoensamblado de nanoesferas

Duration: from 31 October 2006 to 31 October 2009 (36 meses)

Researchers