Elaboración de sistemas ópticos integrados formados por cristais fotónicos mediante técnicas de 'Direct-Write Assembly' e autoensamblado de nanoesferas

Duración do 31 de outubro de 2006 ao 31 de outubro de 2009 (36 meses)

Investigadores/as