Evaluación dunha intervención educativa para a mellora da calidade da dispensación en oficinas de farmacia: Un ensaio de campo en farmacias

Duración do 31 de decembro de 2004 ao 30 de decembro de 2006

Investigadores/as