Arquitecturas supramoleculares artificiais: Deseño de novos complexos polinucleares con ligandos versátiles

Duración do 15 de xullo de 2003 ao 14 de xullo de 2006

Investigadores/as