Estructura electrónica, magnetismo y magnetoresistencia das multicapas Fe/Cr/Fe, Fe/Mn/Fe, Fe/Cu/Fe e Fe/Ag/Fe con técnicas ab initio usando DFT (teoría da densidade do funcional)

Duración do 25 de outubro de 2002 ao 24 de outubro de 2005

Investigadores/as