Estructura electrónica, magnetismo y magnetoresistencia das multicapas Fe/Cr/Fe, Fe/Mn/Fe, Fe/Cu/Fe e Fe/Ag/Fe con técnicas ab initio usando DFT (teoría da densidade do funcional)

Duration: from 25 October 2002 to 24 October 2005

Researchers