A influencia das novas tecnoloxías no desenvolvemento organizativo e profesional dos centros educativos. Estudio da situación en Galicia

Duration: from 20 July 2001 to 19 July 2004 (35 meses)

Researchers