Influencia de ciclodextrinas e de sistemas mixtos ciclodextrina-coloide sobre a reactividade química.

Duración do 28 de xullo de 2000 ao 31 de decembro de 2002

Investigadores/as