Influencia de ciclodextrinas e de sistemas mixtos ciclodextrina-coloide sobre a reactividade química.

Duration: from 28 July 2000 to 31 December 2002 (29 meses)

Researchers