Desenvolvemento de metodoloxías analíticas de screening para contaminantes prioritarios (Dioxinas, PCB'S, Fenoles e VOCs).

Duración do 01 de outubro de 1999 ao 31 de decembro de 2000

Investigadores/as