Posible utilización das manganoenzimas como catalizadores.

Duración do 30 de xullo de 1999 ao 31 de decembro de 2001 (29 meses)

Investigadores/as