Métodos asintóticos e numéricos en diversos problemas de elastovisco-plasticidade.

Duración del 30 de diciembre de 1999 al 30 de diciembre de 2002 (36 meses)

Investigadores/as