Instituto: Instituto de Ciencias Forenses "Luis Concheiro" (INCIFOR)

Área: Toxicoloxía

Grupo de investigación: Toxicoloxía forense

Correo el.: manuel.lopez-rivadulla@usc.es