Novos desenrolos na preparación de mostras, optimización e solucións instrumentais para técnicas simbióticas e multidimensionais de análise nos campos agroalimentario e medioambiental

Duración do 04 de agosto de 1995 ao 03 de agosto de 1997

Investigadores/as