Publicacións (88) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

2015

  1. Determination of direct alcohol markers: A review

    Analytical and Bioanalytical Chemistry, Vol. 407, Núm. 17, pp. 4907-4925