Collaboration Research Centres

Name Type Country Publications
Universidade de Vigo University Spain 3
Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela Research Centre Spain 2
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago Hospital Spain 1
Hospital POVISA Hospital Spain 1
Complexo Hospitalario Universitario da Coruña Hospital Spain 1
Centro de Investigacion Biomedica en Red de Enfermedades Respiratorias Research Centre Spain 1